• Què és la Iniciativa Urbana Camp Redó

  El Consorci RIBA desenvolupa al període 2007-2013 un pla de rehabilitació integral a la barriada palmesana de Camp Redó conegut con INICIATIVA URBANA CAMP REDÓ amb el cofinançament de la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Palma i els Fons Europeus de Desenvolupament Estructural (FEDER).

  L’objectiu de la INICIATIVA URBANA CAMP REDÓ és desenvolupar actuacions per a la rehabilitació i regeneració del barri de Camp Redó de forma integrada, molt especialment la zona dels habitatges socials. És a dir, no es redueix a una intervenció urbanística, sinó que aposta fermament pels caires econòmic, tecnològic, laboral i social. Els projectes que s’hi presenten han d’estar basats en tres pilars bàsics:

  > 1er Reforçar la competitivitat

  > 2n Lluitar contra l’exclusió social

  > 3er Regeneració física i mediambiental


  Descarrega't el fulletó informatiu [9,3 Mb]


  Descarrega't el projecte Urban Camp Redó [9,26 Mb] • Coneix el barri de Camp Redó


  Els primers habitatges de Camp Redó es varen construir amb el projecte de la "Obra Sindical del Hogar" per als obrers del sindicat als anys 1954-1955 amb l'objectiu de cosntruir un total de 568 habitatges. Es caracteritza per tenir espais continus i una massa de població que sofreix problemàtiques de diversa índole: econòmica, social, urbanística i ambiental. L'àmbit d'actuació està delimitat pels carrers de General Riera, Valldemossa, Sant Vicenç de Paül i Guillem Sureda Meléndez fins a la Plaça París.