Dm_ServRF

<Què és?>

És un servei d’orientació i assessorament laboral, que té com objectiu la millora de l’empleabilitat de les persones que atèn. Centra la seva activitat en tres eixos:

#Formació: fomentant la qualificació professional.

#Experiència laboral: assessorant en la recera de feina.

#Competències socials i personals: entrenant per la millora contínua.

<A qui va dirigit?>

A persones en edat laboral que vulguin trobar una feina o millorar el seu camí professional.

<Activitats>

Entrevista grupal d’informació. Activitat de caire grupal on s’informa envers al Consorci Riba i els serveis que ofereix, del moment del mercat laboral i les possibilitats de millora professional, i de com utilitzar de la millor manera els recursos que s’ofereixen des de la nostra entitat. Aquesta activitat resulta una condició bàsica per poder participar a qualsevol altre activitat que ofereix el servei.

Dirigit: a persones que acudeixen per primera vegada al Servei.

Dia: dijous

Horari: de 9:30 a 10:15 h.

Periodicitat: setmanal

Inscripcions: cal inscribir-se.

Entrevista d’orientació laboral. Activitat de caire individual on s’orienta de manera personalitzada envers el camí professional i assessora dels recursos més adients per assolir-lo.

Dirigit: a persones que vulguin realitzar un procés de recerca o millora laboral adaptat a les seves característiques personals i professionals.

Dia: dimarts

Horari: 9:30 a 14:00 h.

Periodicitat: setmanal

Inscripcions: cita prèvia amb l’orientador/a laboral.

Espai obert de recerca de feina. Espai de treball on es compten amb els recursos necessaris per la recerca de feina, ja siguin de caire estructural (ordenadors, impressora, telèfon, fax, etc.), com instrumental (models i plantilles dels instruments bàsics, fulls que ajuden en l’organització del procés, informació d’ofertes de feina i formació, etc.). A més, l’espai compta amb un/a orientador/a laboral que dona suport a les peticions de les persones que de manera autònoma realitzen la recerca o millora de feina.

Dirigit: a persones amb bon nivell de lectura i escriptura i coneixements d’informàtica bàsics. Es requereixen competències personals de tipus: iniciativa, organització i autonomia.

Dies: dimarts i dijous

Horari: 9:00 a 12:00 h.

Periodicitat: setmanal

Inscripcions: obert. Només cal haver realitzat l’activitat d’Entrevista grupal d’informació.

Grup de recerca de feina: estratègies. Activitat de caire grupal amb una duració de 10 sessions, on es treballen els instruments bàsics per la recerca (currículum i carta de presentació), s’aprenen estratègies per la recerca de feina (lectura de premsa, agències de col.locació, empreses de treball temporal, borses virtuals i presencials, l’autocandidatura, etc.) i s’informa dels aspectes més bàsics dels Drets i deures com a treballadors/es. També es treballen de manera transversal les competències personals. Aquesta activitat es fa amb coordinació del Centre Municipal de Serveis Socials Nord.

Dirigit: a persones amb pocs coneixements envers a com buscar feina. Es requereix nivell bàsic de castellà i de lectura i escriptura, al igual que coneixements d’informàtica bàsics.

Dies: dimarts i dijous

Horari: 11:00 a 13:30 h.

Periodicitat: mensual

Inscripcions: cal inscriure-se.

Grup de recerca de feina: intensiva. Activitat de caire grupal amb una duració de 8 sessions, on es dinamitza la recerca de feina de les persones que hi participen. Es presta atenció en qué fa i com ho fa per buscar feina. També reben informació dels aspectes més bàsics dels Drets i deures com a treballadors/es i es treballen de manera transversal les competències personals (comunicació, ordre, organització, iniciativa, autonomia, orientació a l’assoliment d’objectius, la motivació, capacitat d’adaptació i aprenentatge).

Dirigit: a persones que han iniciat la recerca de feina i que conèixen els instruments bàsics i les diferents estratègies, però que no obtenen resultats. Es requereix nivell bàsic de castellà i de lectura i escriptura, al igual que coneixements d’informàtica.

Dies: dilluns i dimecres

Horari: 11:00 a 13:30 h.

Periodicitat: mensual

Inscripcions: cal inscriure-se.

Taller de recerca de feina mitjançant les xarxes socials. Activitat de caire grupal de 10 hores de duració, on les persones aprenen a utilitzar les xarxes socials com estratègia d’autocandidatura. S’inclou al taller continguts relacionats amb el perfil professional, habilitats per la presentació de la candidatura i maneig de la xarxa social facebook.

Dirigit: a persones que busquin feina. Es requereix tenir  usuari del facebook.

Dies: dilluns, dimarts, dimecres i dijous

Horari: 11:00 a 13:30 h.

Periodicitat: trimestral

Inscripcions: cal inscriure-se.

Taller d’imatge personal orientat a la recerca de feina. Activitat de caire grupal i pràctic, on professionals relacionats en l’assessoria d’imatge i professionals de l’orientació labora guien a les persones que busquen feina per adequar la seva imatge a les demandes del mercat laboral i la seva professió. Gràcies a la col.laboració voluntària de professionals, aquest tallers pot oferir serveis de perruqueria, estètica i manicura.

Dirigit: a persones que busquin feina.

Dies: dilluns, dimarts, dimecres i dijous

Horari: 11:00 a 13:30 h.

Periodicitat: trimestral

Inscripcions: cal inscriure-se.

Dm_ServRF

<¿Qué es?>

Es un servicio de orientación y asesoramiento laboral, que tiene como objectivo la mejora de la empleabilidad de las personas que atiende. Centra su actividad en tres ejes:

#Formación: fomentando la calificación profesional.

#Experiencia laboral: asesorando en la búsqueda de trabajo.

#Competencias sociales y personales: entrenando para la mejora continua.

<¿A quién va dirigido?>

A personas en edad laboral que quieran encontrar un trabajo o mejorar su camino profesional.

<Actividades>

Entrevista grupal de información. Actividad de cariz grupal donde se informa sobre el Consorci Riba y los servicios que ofrece, del momento del mercado laboral i las posibilidades de mejora profesional, y de cómo utilizar de la mejor manera los recursos que se ofrecen desde nuestra entidad. Esta actividad resulta una condición básica para poder participar en cualquier otra actividad que ofrece el servicio.

Dirigido: a personas que acuden por primera vez al Servicio.

Día: jueves

Horario: de 9:30 a 10:15 h.

Periodicidad: semanal

Inscripciones: deben inscribirse.

Entrevista de orientación laboral. Actividad de cariz individual donde se orienta de manera personalizada sobre el camino profesional y asesora sobre los recursos más adecuados para conseguirlo.

Dirigido: a personas que quieran realizar un proceso de búsqueda o mejora laboral adaptado a sus características personales y profesionales.

Día: martes

Horario: de 9:30 a 14:00 h.

Periodicidad: semanal

Inscripciones: cita previa con el orientador/a laboral.

Espacio abierto de búsqueda de trabajo. Espacio de trabajo donde se cuenta con los recursos necesarios para la búsqueda de trabajo, ya sea de cariz estructural (ordenadores, impresora, teléfono, fax, etc.), como instrumental (modelos y plantillas de los instrumentos básicos, documentos que ayudan a la organización del proceso, información de ofertas de trabajo y formación, etc.). Además, el espacio cuenta con un/a orientador/a laboral que ayuda en las peticiones de las personas que de manera autónoma realizan la búsqueda o mejora de trabajo.

Dirigido: a personas con buen nivel de lectura, escritura y conocimientos de informática básicos. Se requieren competencias personales de tipo: iniciativa, organización y autonomía.

Días: martes y jueves

Horario: de 9:00 a 12:00 h.

Periodicidad: semanal

Inscripciones: abierto. Sólo se necesita haber realizado la actividad de Entrevista grupal de información.

Grupo de búsqueda de trabajo: estrategias. Actividad de cariz grupal con una duración de 10 sesiones, donde se trabajan los instrumentos básicos para la búsqueda (currículum y carta de presentación), se aprenden estrategias para la búsqueda de trabajo (lectura de prensa, agencias de colocación, empresas de trabajo temporal, bolsas virtuales y presenciales, la autocandidatura, etc.) y se informa de los aspectos más básicos de los Derechos y deberes como  trabajadores/as. También se trabajan de manera transversal las competencias personales. Esta actividad se hace en coordinación con el Centre Municipal de Serveis Socials Nord.

Dirigido: a personas con pocos conocimientos sobre cómo buscar trabajo. Se requiere nivel básico de castellano y de lectura, escritura, al igual que de conocimientos de informática básicos.

Días: martes y jueves

Horario: de 11:00 a 13:30 h.

Periodicidad: mensual

Inscripciones: deben inscribirse.

Grupo de búsqueda de trabajo: intensiva. Actividad de cariz grupal con una duración de 8 sesiones, donde se dinamiza la búsqueda de trabajo de las personas que participan. Se presta atención en lo que hace y cómo lo hace para buscar trabajo. También reciben información de los aspectos más básicos de los derechos y deberes como  trabajador/es y se trabajan de manera transversal las competencias personales (comunicación, orden, organización, iniciativa, autonomía, orientación al logro de objetivos, la motivación, capacidad de adaptación y aprendizaje).

Dirigido: a personas que han iniciado la búsqueda de trabajo y que conocen los instrumentos básicos y las diferentes estrategias, pero que no obtienen resultados. Se requiere nivel básico de castellano, de lectura y escritura, al igual que conocimientos de informática.

Días: lunes y miércoles

Horario: de 11:00 a 13:30 h.

Periodicidad: mensual

Inscripciones: deben inscribirse.

Taller de búsqueda de feina mitjançant les xarxes socials. Activitat de cariz grupal de 10 horas de duración, donde las personas aprenden a utilizar las redes sociales como estrategia de autocandidatura. Se incluye en el taller contenidos relacionados con el perfil profesional, habilidades para la presentación de la candidatura y manejo de la red social facebook.

Dirigido: a personas que busquen trabajo. Se requiere  ser usuario de facebook.

Días: lunes, martes, miércoles y jueves

Horario: 11:00 a 13:30 h.

Periodicidad: trimestral

Inscripciones: deben inscribirse.

Taller de imagen personal orientado a la búsqueda de trabajo. Actividad grupal y práctica, donde orientadores laborales y relacionados  en la asesoría de la imagen  guían a las personas  que buscan trabajo para adecuar su imagen a las demandas del mercado laboral y su profesión. Gracias a la colaboración voluntaria de profesionales, estos talleres pueden ofrecer servicios de peluquería, estética y manicura.

Dirigido: a personas que busquen trabajo.

Días: lunes, martes,  y jueves

Horario: 11:00 a 13:30 h.

Periodicidad: trimestral

Inscripciones: deben inscribirse

↓ Darrers vídeos ↓

→ Visualitza Inauguració del Casal d’Infants i Joves del Camp Redó

juliol 29, 2013

→ Visualitza RIBA participa en unas Jornadas en Madrid

març 26, 2013

→ Visualitza Aprenem i jugam amb Europa

juny 28, 2012

Darrers fotografies

Calendari

maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Hemeroteca